สินค้าทั้งหมด 31 รายการ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

MS-SA002
ลด 19%

ชุดตะกร้าพร้อมขอแขวน รุ่น MS-SA002

1,590 บาท 1,290 บาท

วัสดุ : โลหะสีเงิน

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 1 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ :

MS-CLG001
ลด 29%

คลิปล็อคโรงเรือนขนาด 6 หุน แพค 10ชิ้น รุ่น MS-CLG001

120 บาท 85 บาท

วัสดุ : พลาสติก ABS

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 6 หุน(3/4 นิ้ว ,⌀ 25 มม.) เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 1 ตารางเมตร

MS-GTS007
ลด 13%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GTS007

5,200 บาท 4,500 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 4.00 x 8.00 x 2.50 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 32 ตารางเมตร

MS-GTS006
ลด 23%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GTS006

2,600 บาท 2,000 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 2.00 x 4.00 x 2.00 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 8 ตารางเมตร

MS-GTS005
ลด 15%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GTS005

4,600 บาท 3,900 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 3.00 x 8.00 x 2.00 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 24 ตารางเมตร

MS-GTS003
ลด 19%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GTS003

4,300 บาท 3,500 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 3.00 x 6.00 x 2.00 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 18 ตารางเมตร

MS-GTS001-1
ลด 21%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GTS001-1

1,900 บาท 1,500 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีเขียว หนา 140 แกรม

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 2.00 x 3.00 x 2.00 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 6 ตารางเมตร

MS-GTS001
ลด 21%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GTS001

1,900 บาท 1,500 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 2.00 x 3.00 x 2.00 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 6 ตารางเมตร

MS-GRS005
ลด 29%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GRS005

550 บาท 390 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม 1 ประตูซิป

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 0.69 x 0.49 x 1.27 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-GRS004
ลด 25%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GRS004

650 บาท 490 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม 1 ประตูซิป

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 0.69 x 0.49 x 1.27 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-GRS003
ลด 22%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GRS003

890 บาท 690 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม 1 ประตูซิป

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 1.43 x 0.73 x 1.95 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-GRS002
ลด 29%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GRS002

1,690 บาท 1,200 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม 1 ประตูซิป

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ( กว้าง * ลึก * สูง) : 1.94 x 2.25 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-GRS001
ลด 28%

พลาสติกคลุมโรงเรือน รุ่น MS-GRS001

1,390 บาท 1,000 บาท

วัสดุ : พลาสติก PE สีขาว หนา 140 แกรม 1 ประตูซิป

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 1.43 x 1.43 x 1.95 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-CA002-1
ลด 30%

ชุดชั้นวางพลาสติก รุ่น MS-CA002-1

5,000 บาท 3,500 บาท

วัสดุ : พลาสติกสีดำ

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : MS-SC004 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0.92 ตารางเมตร

MS-CA002
ลด 28%

ชุดชั้นวางเหล็ก รุ่น MS-CA002

6,900 บาท 4,990 บาท

วัสดุ : โลหะ(เหล็ก)

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : MS-SC004 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0.92 ตารางเมตร

MS-CA001-1
ลด 33%

ชุดชั้นวางพลาสติก รุ่น MS-CA001-1

3,000 บาท 2,000 บาท

วัสดุ : พลาสติกสีดำ

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : MS-SC003 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0.92 ตารางเมตร

MS-CA003  สำหรับรุ่น MS-SC002
ลด 40%

ชั้นวางโลหะ รุ่น MS-CA003 สำหรับรุ่น MS-SC002

990 บาท 590 บาท

วัสดุ : High Density Polyethylene

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 1.25 x 0.70 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0.92 ตารางเมตร

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AX002

1,000 บาท

วัสดุ : แผ่นปูนผสมเฌอร่าบอร์ด

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ขนาดเต็มพื้นที่บ้าน

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AP002
ลด 29%

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AP002

2,800 บาท 2,000 บาท

วัสดุ : แผ่นปูนผสมเฌอร่าบอร์ด

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ขนาดเต็มพื้นที่บ้าน

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AP001
ลด 33%

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AP001

1,500 บาท 1,000 บาท

วัสดุ : แผ่นปูนผสมเฌอร่าบอร์ด

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ขนาดเต็มพื้นที่บ้าน

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AF005
ลด 17%

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AF005

6,000 บาท 5,000 บาท

วัสดุ : แผ่นปูนผสมเฌอร่าบอร์ด

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ขนาดเต็มพื้นที่บ้าน

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AF004
ลด 9%

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AF004

4,600 บาท 4,200 บาท

วัสดุ : แผ่นปูนผสมเฌอร่าบอร์ด

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ขนาดเต็มพื้นที่บ้าน

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AF003
ลด 14%

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AF003

4,200 บาท 3,600 บาท

วัสดุ : แผ่นปูนผสมเฌอร่าบอร์ด หนา 15-16 มม.

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ขนาดเต็มพื้นที่บ้าน

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AF002
ลด 26%

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AF002

3,800 บาท 2,800 บาท

วัสดุ : แผ่นปูนผสมเฌอร่าบอร์ด

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ขนาดเต็มพื้นที่บ้าน

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AF001
ลด 29%

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AF001

3,500 บาท 2,500 บาท

วัสดุ : แผ่นปูนผสมเฌอร่าบอร์ด

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : MS-M001 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

แผ่นพื้นภายในสำเร็จ รุ่น MS-AX001

1,500 บาท

วัสดุ : เฉอร่าสำหรับพื้น (ปูนผสมไม้)

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ขนาดเต็มพื้นที่บ้าน

พื้นที่จัดเก็บ :

MS-AM003
ลด 50%

ชุดแขวนไขควง รุ่น MS-AM003

300 บาท 150 บาท

วัสดุ : โลหะทุกส่วน

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ทุกรุ่น เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AM001
ลด 35%

ชุดชั้นแบบตั้งพื้น รุ่น MS-AM001

1,990 บาท 1,290 บาท

วัสดุ : โลหะทุกส่วน

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 1.15×0.40×0.75 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-AM004
ลด 55%

ชุดแขวนพลั่ว รุ่น MS-AM004

400 บาท 180 บาท

วัสดุ : โลหะทุกส่วน

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : ใช้ร่วมกับทุกรุ่น เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 0 ตารางเมตร

MS-SA001
ลด 32%

ชุดชั้นวางโลหะ รุ่น MS-SA001

1,300 บาท 890 บาท

วัสดุ : โลหะเคลือบสีน้ำเงิน

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 1.00*0.25 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ :

MS-S001-1
ลด 31%

เพิ่มขนาดบ้านเก็บของกลางแจ้ง รุ่น MS-S001-1

31,900 บาท 21,900 บาท

วัสดุ : High Density Polyethylene

ขนาด ( กว้าง * ลึก * สูง) : 2.22 x 1.00 x 2.50 เมตร

พื้นที่จัดเก็บ : 2.22 ตารางเมตร