About Us

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1. เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งท่านให้ในกรณีที่ท่านติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อหรือการสมัครสมาชิก

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

2.1. ติดต่อกลับเพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่ท่านได้ติดต่อมา

2.2. ดำเนินการในการสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านต้องการ

2.3. ให้บริการติดตั้งและจัดส่งสินค้าให้กับท่าน

2.4. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และบริการของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2.5. ส่งข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการทำธุรกิจของเรา

3. การเปิดเผยข้อมูล

3.1. เราไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

4.1. เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และมีมาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม แต่เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม ขอให้ท่านอย่าแจ้งให้ใครรู้หรือเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.1. เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเวลาใดก็ได้เพื่อที่จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะทำการประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์หรือติดต่อท่า

6. การติดต่อเรา

6.1. หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือมีความต้องการในการเข้าถึง, แก้ไข, หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ กรุณาติดต่อเราที่ หรือใช้แบบฟอร์มติดต่อในหน้าเว็บไซต์ของเรา