About Us

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การสั่งซื้อสินค้าและบริการ

1.1. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.morespace.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราทางอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์

1.2. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้

2. การจัดส่งสินค้า

2.1. เรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด

3. ระยะเวลาในการจัดส่ง

3.1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับที่อยู่ปัจจุบันของท่านและพื้นที่จัดส่ง ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการจัดส่งที่แตกต่างกันไป โปรดติดตามรายละเอียดการจัดส่งที่ท่านได้รับหลังจากทำการสั่งซื้อ

4. การติดตั้งสินค้า

4.1. เรามีบริการติดตั้งสินค้าเฉพาะสินค้าบางรายการเท่านั้นตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด และมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขาย

5. นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

5.1. เรามีนโยบายการคืนสินค้า หากพบสินค้าที่เสียหายในระหว่างการขนส่ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า เพื่อขอรับสิทธิ์ในการเคลมสินค้า

5.2. เรามีนโยบายการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีตรวจพบได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เพื่อขอรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าให้ถูกต้อง

6. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

6.1. หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากทำการชำระเงินแล้ว ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากการชำระเงิน กรณีที่สินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

7.1. เราให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของท่าน และไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

8. การใช้งานเว็บไซต์

8.1. การเข้าใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.morespace.co.th ต้องอยู่ภายในกรอบของความเป็นธรรมและไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผิดกฎหมาย

9. ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

9.1. ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.morespace.co.th เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่อนุญาตให้ใช้หรือทำซ้ำ โปรดอย่าทำการดัดแปลงหรือใช้เนื้อหาของเราในการแสดงเผยแพร่หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

10.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผลใช้งานทันทีหลังจากที่เราทำการปรับปรุง

11. สิทธิ์ทางบัญชีผู้ใช้

11.1. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ www.morespace.co.th ท่านต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านเอาไว้อย่างดี หากมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อเปิดให้บัญชีเสียใหม่

12. การเรียกเก็บค่าบริการ

12.1. การเรียกเก็บค่าบริการจะมีขึ้นหลังจากท่านได้รับการบริการนั้น ๆ ซึ่งอัตราค่าบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.morespace.co.th หรือได้มีการตกลงกันก่อนทำการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า

13. การติดต่อเรา

13.1. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเราที่ ติดต่อเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความเห็น

14. ข้อผิดพลาดและความเสียหาย

14.1. เรามีการคัดเลือกและตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ www.morespace.co.th อย่างเคร่งครัด แต่หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือความเสียหายจากการใช้บริการของเรา เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น