บ้านเก็บของโลหะ

รายการสินค้าทั้งหมด 21 รายการ

บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-PX001 (ขนาด 1.43*0.89*1.86 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -31%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-MX001 (ขนาด 2.01*1.21*1.76 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -14%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-MX002 (ขนาด 2.61*1.21*1.76 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -13%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-M001 (ขนาด 2.13*1.91*1.95 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -13%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-M002 (ขนาด 2.77*1.91*2.02 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -15%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-M003 (ขนาด 2.77*3.19*2.02 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -20%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-M004 (ขนาด 3.40*3.19*2.26 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -19%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-M005 (ขนาด 3.40*3.82*2.10 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -18%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-MT001 (ขนาด 2.59*1.72*2.22 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -31%
สินค้าขนาดใหญ่
บ้านเก็บของ METAL SHEET รุ่น MS-MT002 (ขนาด 3.02*1.72*2.22 เมตร) ไม่มีพื้นภายใน -30%
สินค้าขนาดใหญ่